Tutaj znajdziesz zwycięzców tej akcji promocyjnej.

PIN paysafecard po 10 EURWarunki udziału

Promocja trwa od 21.02.2017 do 12.03.2017 („Okres promocji”).

Wśród wszystkich uczestników konkursu rozlosowane zostaną następujące nagrody:

  • 100 PIN-ów paysafecard każdy po 10 EUR*

* lub równowartości tej kwoty w lokalnej walucie uczestnika

Do uczestnictwa uprawnione są wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych krajów: Argentyna, Austria, Australia, Belgia, Bułgaria, Kanada, Szwajcaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Finlandia, Francja, Gruzja, Grecja, Wielka Brytania, Węgry, Irlandia, Włochy, Kuwejt, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Holandia, Norwegia, Nowa Zelandia, Peru, Polska, Portugalia, Rumunia, Arabia Saudyjska, Szwecja, Słowenia, Słowacja, USA lub Urugwaj i w okresie objętym promocją wezmą udział w konkursie poprzez przesłanie poprawnej odpowiedzi na pytania konkursowe, kompletne wypełnienie formularza oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu. Jedna osoba może uczestniczyć w konkursie tylko raz.

Losowanie zwycięzców spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych uczestników konkursu odbędzie się w jedenastym tygodniu kalendarzowym 2017r. (13.03.2017 – 19.03.2017) z wyłączeniem jawności.

Wszyscy zwycięzcy w ciągu 14 dni od ogłoszeniu wyników zostaną powiadomieni o swoich wygranych e-mailem (OWH na www.paysafecard.com). Imiona i nazwiska wszystkich zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej. Udział w promocji jest możliwy tylko poprzez wejście do zakładki Promocji na stronie paysafecard. Dane przedstawione w promocji przez biorących w niej udział są wykorzystywane przez paysafecard do powiadomienia o wygranej i w formie anonimowej do konkretnych celów marketingowych. Dane nie są przekazywane postronnym osobom.

Nie jest możliwa zapłata gotówką ani zamiana kodów PIN paysafecard i wszystkich innych wylosowanych nagród. Decyzja organizatorów jest ostateczna. Manipulacje i oszustwa skutkować będą natychmiastowym wykluczeniem z tej promocji. Pracownicy paysafecard i ich krewni są wykluczeni z udziału w promocji.

www.paysafecard.com